Хэл солих:   English

Номын дэлгэрэнгүй

  1. Нүүр хуудас
  2. Номууд
  3. Монголын гэрээ

Монголын гэрээ

Зохиогч: Хэвлэгдсэн он 2011
Шэйрлэх:

Хэвлэгдсэн он 2011

Монголын гэрээ номын тухай 
 
Монголын гарц юу вэ гэж хүн бүр, улс төр яридаг хэн бүхэн цэцэрхэнэ. Онолын сууритай нухацтай бодсон номууд үгүйлэгдсээр. Улс төрийн намууд ч том жижиг гэлтгүй зогтусжээ.Улс төрийн онол тарчиг болсон энэ цаг үед асуудлыг гарагн тавиж, шийдлийг ч дэлхийн улс төрийн онолтой эн зэрэгцүүлэн тависан номоо танилцуулж байна. Монголын иргэд нэг нэгэнтэйгээ эрх чөлөө, шудрага ёсны гэрээ хийснээр 21-р зууны эрхэмсэг Монгол болж ирэх бүрэн найдлага бий шүү гэдэгийг уг номоороо толилуулсан.